Hotel Villa del mare - Capo Miseno Italy hotels - Miseno accommodation - Miseno sea hotels

Italiano
hotel villa del mare

HOTEL VILLA DEL MARE Via Miseno, 66 - Capo Miseno (Napoli - Italy) - 80070 Bacoli (Na)
Tel: +39.081.523.14.47 - +39.081.523.14.96    Fax: 081.523.54.70 Email info@hotelvilladelmare.it